Real story

N°3

Before before
After after
※ ภาพข้างต้นอาจแตกต่างจากตัวจริงเนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ ในการถ่ายทำ ภาพทุกภาพได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพในการถ่ายทำและเผยแพร่

Banobagi Elasticum

ปรึกษาแบบ
1:1
ก่อนผ่าตัด
Banobagi
Elasticum
ตรวจเช็คและ
ดูแลหลังผ่าตัด

ELASTICUM

เคล็ดลับหน้าเด็ก
มีน้ำมีนวล

since 2000
BANOBAGI
Plastic
Surgery

since 2000
BANOBAGI Plastic Surgery

ELASTICUM / เคล็ดลับหน้าเด็ก มีน้ำมีนวล

scroll top